Платформата вече е достъпна за всички.

Информация

Включване в списък с парнтьори


Услугата включване в списък с партньори представялява добавяне на вашето име или лого в страница с партньори. Вашият партньор може да добави или вашето име или вашето лого в съответния раздел в неговия уеб сайт. Разделът може да се намира на начална страница или да е в подстраница на неговия уеб сайт. В зависимост от това как е разработен неговия уеб сайт логото или името може да представляват връзка към вашия уеб сайт.

Предимства на тази реклама:

  • Акцент върху вашето име или лого
  • Добавяне на изходящ линк в уеб сайта на партньора

Ако желаете други фирми да се включат в списъка с партньори във вашия уеб сайт срещу заплащане, моля попълнете формата за добавяне на уеб сайт, за да включим уеб сайта в списъка.

Уеб сайтове предлагащи включване в списък с партньори