Платформата вече е достъпна за всички.

Информация

Публикуване на рекламна статия


Тази услуга представлява публикуване на рекламна статия в уеб сайта на бизнес партньора. Рекламната статия обикновено е съставена от няколко абзаца с текст, които може да съдържат няколко снимки или изходящи линкове. Статията се изготвя изцяло от фирмата, която желае да я публикува и се предоставя на собственика на уеб сайта за преглед. След като двете страни се разберат за условията на публикуване на рекламната статия, тя се публикува онлайн в уеб сайта на партньора.

Предимства на тази реклама:

  • Представяне на рекламен материал под формата на текст
  • Възможност за вмъкване на банер в рекламата
  • Добавяне на изходящи линкове в уеб сайта на партньора

Ако желаете да се публикуват рекламни статии във вашия уеб сайт срещу заплащане, моля попълнете формата за добавяне на уеб сайт, за да включим уеб сайта в списъка.

Уеб сайтове предлагащи публикуване на рекламна статия