Платформата вече е достъпна за всички.

Условия за ползване

Уебкът - място за онлайн партньорство

Условия за ползване


Ограничение за лична и некомерсиална употреба

Съдържанието в този уеб сайт и информацията в него са собственост на "УЕБ АРТ" ЕООД. Главното условие да използвате този уеб сайт е да не използвате съдържанието му за каквито и да били комерсиални или не- лични цели (преки или косвени). При тези условия вие се съгласявате да не изменяте, разпространявате, публикувате, лицензирате, продавате или препродавате каквато и да била информация, продукт или услуга, произлезли от този уеб сайт без писменото съгласие на "УЕБ АРТ" ЕООД. Също така, независимо дали имате или нямате комерсиална цел, се съгласявате да не:

  • Копирате информация от този уеб сайт използвайки автоматична или ръчна обработка за каквито и да било цели без писменото съгласие на "УЕБ АРТ" ЕООД;
  • Използвате средства за ограничаване или предотвратяване достъпа до този уеб сайт.

Освобождаване от отговорност

Информацията, продуктите и услугите представени в този уеб сайт, може да съдържат неточности или печатни грешки. "УЕБ АРТ" ЕООД не гарантира и се освобождава от отговорност от неточностите по отношение на информацията показана на този уеб сайт. Информацията тук се обновява периодично от екипа, като подобрения или промени в информацията могат да се правят само от екипа на сайта по всяко време.

"УЕБ АРТ" ЕООД в никакъв случай не отговаря за каквито и да било директни, наказателни, случайни, специални или вторични вреди свързани с употребата на този уеб сайт.

Поради това, че някои страни или юрисдикции не позволяват освобождаването от ограничението на отговорност за вторични или случайни вреди, написаното по- горе може да не се отнася за Вас.

Връзки със сайтове на трети страни

Този сайт може да съдържа линкове към други интернет сайтове които са собственост и се поддържат от трета страна. "УЕБ АРТ" ЕООД не носи отговорност за съдържанието разпространено чрез който и да е подобен сайт.

Приемане на плащания

В този сайт се приемат плащания за услуги само по банков път. За всяко плащане се издава фактура.
Услугата, която предлага този уеб сайта е безплатна за фирми, които са клиенти на фирма Уеб Арт ЕООД. Всички други фирми, които не са клиенти на фирма Уеб Арт ЕООД и желаят да участват в платформата е необходимо да заплатят такса в размер на 120 лв. за период от 3 години.

ДАННИ ЗА ПЛАЩАНЕ:

IBAN: BG22FINV915010BGN0GTU7 (където "0" е цифрата "нула")
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
Сума: 120.00 лв.
Относно: URL на вашия уеб сайт
Получател: "УЕБ АРТ" ЕООД

ТЪРГОВЕЦ:

"УЕБ АРТ" ЕООД
ЕИК: 147022197
ул. "Перущица" 5
Бургас, 8001
България

КОНТАКТИ:

Телефон: 0894343818
Email: info (ad) webart (dot) bg


Поверителност на лични данни


Считаме, че защитата на данни е знак за качество, ориентирано спрямо клиента и затова се отнасяме много сериознo към защитата на вашата поверителна информация при обработката на личните ви данни. Ние обработваме и използваме данните, събрани или предоставени от посетителите на нашия Интернет сайт съгласно действащите нормативни разпоредби относно поверителността на личните данни. Нашият Интернет сайт може да включва връзки към други Интернет сайтове, които обаче не попадат в обхвата на настоящата декларация за поверителност.

Събиране и обработка на лични данни

Когато посещавате нашия Интернет сайт, сървърите ни автоматично записват и анализират техническите данни за вашия достъп като например вашият IP адрес, предоставен от вашия интернет доставчик, информация за Интернет браузъра, който използвате, Интернет сайта, от който ни посещавате, включително датата и часа на всяко посещение. Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Ние използваме тези данни за да анализираме кои секции от сайта ни представляват най-голям интерес за Вас с цел да подобрим съдържанието и да направим нашия Интернет сайт по-интересен и по-удобен за ползване от потребителя, както и да установим всякакви технически проблеми във възможно най-кратък срок.

Можете да използвате повечето от нашите уеб-страници без да ни предоставяте лични данни. Ние използваме предоставените от Вас данни единствено ако това е абсолютно необходимо и единствено ако същите се предоставят от вас доброволно и преднамерено, например за приемане на вашите заявки, за отговор на вашите запитвания, за да ви бъде предоставен достъп до специална информация и оферти или за извършване/достъп до специални услуги.

Използване на лични данни и пренос на данни до трети лица

Ние използваме вашите лични данни единствено за целите, посочени в настоящата декларация. Ние можем да събираме, обработваме и използваме лични данни обаче и в случаите, когато след надлежно разглеждане интересите на всички лица, счетем, че това е от съществено значение за опазването на основателните търговските интереси на УЕБ АРТ ЕООД.

Ние не предоставяме вашите лични данни на трети лица без вашето изрично съгласие и преди всичко ние не продаваме тези данни и не ги предоставяме на разположение под каквато и да било форма.

Информация, изменение и изтриване на лични данни

Вие имате право да направите запитване в писмена форма относно това кои от вашите лични данни сме записали, ако изобщо има такива. В отговор на такова запитване ние ще ви изпратим съответната информация. Вие можете да се свържете с нас за да бъдат коригирани или изтрити вашите лични данни.

Cookies

В някои секции на нашия Интернет сайт използваме cookies, за да наблюдаваме предпочитанията на нашите посетители, за да можем да внасяме съответните корекции в нашите Интернет сайтове. Cookies не са вируси и следователно не представляват каквато и да било заплаха за вашия компютър. Cookies представляват алфанумерични идентификатори, които ние прехвърляме на твърдия диск на вашия компютър, което помага на нашите сървъри да разпознаят вашия компютър, когато ни посетите отново, за да Ви бъде по-лесно да навигирате из нашия Интернет сайт и да можете да оползотворите максимално посещението си. В менюто Помощ на лентата с инструменти на повечето браузъри е посочен начинът, по който вашият браузър приема или отхвърля нови cookies или начинът, по който вашият браузър ви съобщава кога получавате нова cookie, без значение кое счетете за по-удачно.

Сигурност на данните

Ние използваме съответните технически и организационни средства, за да защитим вашите данни от злоупотреба, загуба, повреждане или неразрешен достъп, промяна или изтриване. Мерките ни за сигурност се изпитват и подобряват непрекъснато съгласно техническия прогрес и организационните възможности.


Други разпоредби

Тези Общи условия влизат в сила от 2 април 2021 година до второ нареждане.
© 2021 "УЕБ АРТ" ЕООД - ЕИК в Търговски регистър на Република България #147022197